пятница, 27 февраля 2015 г.

Кыргыз Республикасынын ислам принциптери боюнча микрофинансылыгы жана анын перспективасынын өсүүсү

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында жума күнү 27.02.2015-жылы саат 10:00дөн 11:00гө чейин «Кыргыз Республикасынын ислам принциптери боюнча микрофинансылыгы жана анын перспективасынын өсүүсү» деген темада илимий-практикалык семинар болот.Доклады менен 3-жылкы окуунун аспиранты Эсенбек кызы Дилбар чыгат.   
Илимий жетекчиси: У.Т.Абдынасыров.
Илимий-практикалык семинарга: КР Улуттук банкынын өкүлдөрү, КР Экономика министрлигинин өкүлдөрү, КР Каржы министрлигинин өкүлдөрү жана КРПМБАнын курамындагы профессор-окутуучулар катышат. 

Илимий-практикалык семинар Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында 2015-жылдын 27-февралында саат 10:00дөн 11:00гө чейин 1-корпустун 4-кабатындагы №402 аудиториясында болот.