среда, 1 апреля 2015 г.

КРПМБАда 2002-ж. Аксы, 2005-ж. март революциясына жана 2010-ж. Апрель-элдик революциясына арналган лекциялар өтүп жатат

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Башкаруу Академиясында ММКДИ профессор-окутуучулардын курамында лекциялар окулуп жатат. Ал лекциялар: 2002-жылдагы Аксы окуясына, 2005-жылдагы март революциясына жана 2010-жылдагы Апрель-элдик революциясына арналган.  


         Лекциялар КРПМБАнын 1-2-3-курстун студенттери үчүн окулду.
Илим департаментинин жетекчиси, Тарых илиминин кандидаты, Бакалавриат департаментинин профессору Бактыкан Торогельдиева: «Кыргыз Республикасындагы 2005-2010-ж.ж. революция окуяларынын себептери жана катышуучулары».  
           Саясат илиминин кандидаты, Бакалавриат департаментинин доценти Марат Егиналиев: «Этникалык түспөлдөштөн жарандык түспөлдөшкө (тарыхтын жакынкы окуялары)».
           Тарых илиминин доктору, КРПМБА профессору Айдарбек Кочкунов: «2002-ж. Аксы окуясынын тарыхый мааниси, 2005-ж. Март революциясы жана 2010-ж. Апрель-Элдик революциясы».  
           Тарых илиминин кандидаты Асыл Болпонова «2010-ж. Апрель-Элдик революциясы: себептери жана жыйынтыгы».