понедельник, 6 апреля 2015 г.

КРПМБА предметтик Олимпиада баштайт

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик Академиясы төмөнкү предметтер боюнча олимпиада баштайт:
1 – Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу;
2 – Математикалык методдор экономикада жана башкарууда;
3 – Микро жана макроэкономика;
4 – Математика.

Көңүл бургула!
КРПМБАда предметтик Олимпиада башталат
               Өзүңдүн билимиңе ишенимдүүсүңбү? Жеңиш үчүн маарага катыш! 
Олимпиаданын милдеттери: жаштардын чыгармачылык ой-жүгүртүүсүн калыптандыруу жана студенттердин илим-изилдөө иш-аракетине өбөлгө түзүү.


Предметтердин аталышы
I
Тур

II
Финалдык тур

1.       
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
14.04.2015 г.
в 13:00
 ауд. 400 /1-корпус
30.04.2015
в 10:00
 ауд. 400 /1-корпус
2.       
Математикалык методдор экономикада жана башкарууда
15.04.2015 г.
в 13:40
ауд.104-105/4-корпус
30.04.2015
в 10:00
 ауд.104-105/4- корпус
3.       
Микро жана макроэкономика
16.04.2015 г.
в 13:00
ауд. 400 /1-корпус
30.04.2015
в 10:00
 ауд. 400 /1-корпус
4.       
Математика
21.02.2015 г.
в 13:00
ауд. 400 /1-корпус
30.04.2015
в 10:00
 ауд.103/4-корпус

Жеңүүчүлөр (биринчи, экинчи жана үчүнчү орундарды алышат) диплом жана баалуу белектерге ээ болушат!   

Олимпиадага жазылуу үчүн КРПМБАнын Илимдер департаментине кайрылыңыздар: 2-корпус, 4-кабат, каб.№ 3, тел: 66-53-47