понедельник, 20 июля 2015 г.

КРПМБА 2015-2016-окуу жылына бакалаврдык даярдоо программасы боюнча сынак жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу Академиясы 2015-2016-окуу жылына карата бакалаврдык даярдоо боюнча төмөнкү багыттар жана программаларга сынак жарыялайт.


Күндүзгү окуу формасынын кийинки багыттары:
580100 «Экономика» багыты:
580200 «Менеджмент» багыты:
«Мамлекеттик менчикти башкаруу» программасы;
 580800 «Персоналдык башкаруу» багыты:  
«Мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардагы персоналдык башкаруу» программасы;
580900 «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» багыты:
«Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруудагы маалыматтык технология»  программасы;
«Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» программасы;  
Дистанциялык формадагы окуунун баардык багыттары.
Күндүзгү форманын төлөмү – 46000 сом, дистанциялык боюнча – 44000 сом.
«Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» программасына акы төлөө жана акысыз кабыл алуулар каралган.  
Күндүзгү бөлүмдүн окуу формасы – 4 жыл, дистанциялык боюнча – 5 жыл.
Орто билимдүү профессионалдар үчүн күндүзгү окуунун формасы – 3 жыл, дистанциялык боюнча 4 жыл.
Байланышуу үчүн:
Facebook  www.agupkr.blogspot.com баракчасы.
Магистратура департаментинин жетекчиси - Жолонбаева Ажар Жанышбековна,
тел.: (0312) 623132, e-mailzholonbaeva@gmail.com;

Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы - Шамурзаева Айлуна Сатылгановна, 
Дистанциялык билим берүү департаментинин жетекчиси - Эргешов Акылбек Калдарович, 
e-mail: agu_a.k@mail.ru
Кабыл алуу комиссиясынын телефон номерлери: 0312 62 31 34; 0312 62 24 72