суббота, 11 июля 2015 г.

Мамлекеттик башкаруу Академиясы Кыргыз Республикасынын Президенти Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке КАЛЫЙБЕК ШАРШЕНОВдун дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтат, аза кайгысын тең бөлүшөт.Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу Академиясы Кыргыз Республикасынын Президенти Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке КАЛЫЙБЕК ШАРШЕНОВдун дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтат, аза кайгысын тең бөлүшөт.