вторник, 14 июля 2015 г.

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу Академиясы Кыргыз Республикасынын Президенти Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке жакын тууганы дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтат, аза кайгысын тең бөлүшөт.Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу Академиясы Кыргыз Республикасынын Президенти Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке жакын тууганы дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтат, аза кайгысын тең бөлүшөт.