среда, 19 августа 2015 г.

Мамлекеттик башкаруу Академиясы магистрдик программанын бюджеттик негизине тандоо жүргүзүүнү улантат

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу Академиясы магистрдик программанын бюджеттик жана контракттык негизине тандоо жүргүзүүнү улантат.


Бүтүрүүчүлөрдү чакырабыз! Байланыш телефон: 0312-62-31-34