четверг, 24 сентября 2015 г.

Мамлекеттик башкаруу академиясында «Башкаруудагы өнүгүү жана өзгөрүштөр. Жамаат менен кантип иштөө керек жана ар кандай адамдарды түшүнө билүү» деген темада илимий-практикалык семинар өтөт.

Бүгүн 2015-жылдын 25-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу Академиясында «Башкаруудагы өнүгүү жана өзгөрүштөр. Жамаат менен кантип иштөө керек жана ар кандай адамдарды түшүнө билүү» деген темада илимий-практикалык семинар өтөт.


Докладды КРПМБАнын бакалавриат департаментинин окутуучусу Мадина Ботбаева окуйт.

Семинар КРПМБАнын №402 аудиториясында саат 16:00дөн 17:00гө чейин өтөт. Дарегибиз: Панфилов көчөсү 237.  

КРПМБАнын Илимдер департаменти профессор-окутуучулардын курамы, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жана коомдук илимий-эксперттер үчүн илимий-практикалык семинарларды уюштурат.

Илимий семинар илим-билимди жыйылтууга, тажрыйба алмашууга жана аймактарда изилденип жаткан теманы өркүндөтүүгө арналган.