воскресенье, 25 октября 2015 г.

Мамлекеттик башкаруу академиясынын студенттери Мамлекеттик кадр кызматынын ачык эшик күнүнө катышып келишти

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын 1-курсунун студенттери Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата уюштурулган Мамлекеттик кадр кызматынын ачык эшик күнүнө катышып келишти.  

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы катышуучуларга сереп лекциянын ачылышын жасады, лекция аркылуу студенттер мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын түптөлүшү, ведомстволук иш-аракеттери жана бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгү менен таанышышты.
         Лекция мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга тапшырууга жана татыктуу билим алууга умтулууну жогорулатуу, ошондой эле окууну ийгиликтүү аяктоо максатына багышталган.